CYBERJAYA, 22 Januari 2024 - Satu program yang melibatkan Pegawai dan Kakitangan MDA telah dianjurkan di Pejabat MDA iaitu Program Pembudayaan ICT (Taklimat Peralihan ke MyGovUc 3.0).

Taklimat ini adalah bertujuan untuk :

- Memaklumkan status terkini Perkhidmatan MyGovUC;

- Memberi penerangan fungsi-fungsi sedia ada yang perlu dioptimumkan;

- Memaklumkan perkara penting berkaitan peralihan ke Perkhidmatan MyGovUC 3.0; dan

- Hands On membuat backup emel, drive, dokumen Google (menukar ownership) bagi emel gunasama (bahagian/kebajikan/latihan/seminar)