UNIT KHIDMAT PENGURUSAN

  1. Menguruskan sumber manusia (perjawatan, perkhidmatan kakitangan)
  2. Mengendalikan pentadbiran am (kenderaan, surat, sewaan, keselamatan, parking, rekod, aset)
  3. Menyelenggara kerosakan perabot, ruang pejabat, kenderaan
  4. Melaksana perolehan (pembelian terus, sebut harga, tender, rundingan terus)
  5. Membangunkan modal insan melalui latihan dan kursus
  6. Mengurus kewangan & akaun (bajet, perbelanjaan, penyata/laporan, tuntutan, JPKA, pelaburan)
  7. Mengutip hasil di bawah Akta 737 & 738 serta memberi khidmat pelanggan berkaitan bayaran
  8. Merancang dan mengurus ICT dari segi projek, infrastruktur, latihan, sokongan teknikal dan keselamatan