PENGUMUMAN SISTEM PENCARIAN BAHARU - MEDICAL DEVICE AUTHORITY REGISTER (MDAR)

 

PENGUMUMAN SISTEM PENCARIAN BAHARU - MEDICAL DEVICE AUTHORITY REGISTER (MDAR)

 

Sukacita dimaklumkan Sistem Carian PBPP yang dikenali sebagai Public Search - Malaysia Medical Device Register (MMDR), Alamat URL: www.mmdr.mda.gov.my telah dipinda dengan nama sistem dan alamat URL yang baharu iaitu MEDICAL DEVICE AUTHORITY REGISTER (MDAR), Alamat URL:  https://mdar.mda.gov.my

Pada ketika ini, paparan hasil carian hanya melibatkan data establismen berlesen dan peranti perubatan berdaftar sahaja manakala bagi carian data CAB berdaftar dan data notifikasi sedang dalam peringkat penambahbaikan dan penyesuaian paparan.

Jika terdapat masalah ketika anda menggunakan sistem MDAR ini, anda boleh menghantar aduan melalui Sistem FEMES, Alamat URL: www.femes.mda.gov.my atau email terus kepada pihak ICT di ictmda_team@mda.gov.my.

 

 

PENGUMUMAN 2

Print